Strateginen suunnittelu ja konseptointi

Strategia on lähtökohta kaikelle suunnittelulle, oli kohteena brändi, tuote tai mainoskampanja.

Strategialla määritellään, mihin toiminnalla tähdätään. Mitä olemme, mitä teemme, kenelle, miten ja miksi? Strategiaan kuuluu toimintaympäristön tutkimista ja kohdeyleisön tarpeiden tunnistamista ja niihin vastaamista.

Sparrausta suunnitteluun ja strategian jalkautukseen

Joskus oma yritys tai tuote on niin lähellä, ettei sitä osaa nähdä kohderyhmän silmin. Silloin yhteinen ideointipalaveri tai laajempi workshop voi tuoda uusia ajatuksia strategian määrittelyyn. Kuuntelemme, sparraamme, innostamme – ja tarpeen tullen myös kyseenalaistamme.

Onko yrityksesi brändi- tai markkinointistrategia juuri valmistunut? Tuolloin suunnitteluprosessissa voidaan siirtyä suunnittelu- ja toteutusvaiheeseen, jossa strategiatyö tehdään näkyväksi. Autamme yritystänne tai yhteisöä strategian jalkautuksessa käytännön tasolle.

Lähetä viestiä, soita tai poikkea kahville! Mietitään yhdessä, millainen yhteistyö palvelisi sinua parhaiten.

 • konseptisuunnittelu
 • konseptointi
 • kampanjasuunnittelu
 • strategia
 • fasilitointi
 • palvelumuotoilu
 • asiakasymmärrys
 • workshop
 • työpaja
 • benchmarking
 • markkinointistrategia
 • markkinointiviestintä
 • segmentointi
 • tone of voice