kuvitus & infografiikka

Kuvitus luo tunnelmaa, keventää sisältöä ja jää mieleen paremmin kuin pelkkä teksti.

Kuvituksen avulla havainnollistat, jäsennät sekä teet halutusta aiheesta helposti silmäiltävän. Se on keino lisätä kiinnostavuutta ja erottautua. Yhdenmukainen kuvitustyyli tekee yrityksesi brändistä tunnistettavan eri viestintäkanavissa ja tuotteissa.

Infografiikka

Infografiikka on tiedon visualisointia. Infografiikalla havainnollistetaan sisältöjä, kuten kuvauksia abstrakteista järjestelmistä, joita olisi hankala hahmottaa pelkkänä tekstinä. Se on kuvallinen esitys, jonka tarkoitus on välittää tietoa, kiteyttää ja yksinkertaistaa. Siihen voi kuulua diagrammeja, ikoneita, kuvitusta ja tekstiä.

Strategiakuvitus

Strategiakuvitus tiivistää strategian selkeäksi visuaaliseksi kokonaisuudeksi. Se kertoo yhdellä silmäyksellä, mikä on yrityksen suunta, arvot ja tavoitteet. Strategiakuva voidaan myös syventää teemoittain erillisiksi osioiksi.

Kuvitusesimerkkejä

 • kuvitus
 • personoitu viesti
 • kiinnostavuus
 • infograafi
 • diagrammi
 • taulukko
 • pylväsdiagrammi
 • ympyrädiagarmmi
 • ikoni
 • tiedon visualisointi
 • rytmitys värin mukaan
 • kiteyttäminen
 • yksinkertaistaminen
 • pelkistäminen
 • havainnollistaminen
 • silmäiltävyys

Työnäytteitä

Sinebrychoff

Julistekuvitukset rokotusprosessista

Reilu kauppa

Julkaisun ja micrositen kuvitukset ja ulkoasu

Forsten Digital

Yritysilme ja muotokuvakuvitus