Visuaalinen ilme ja strategiakuvitus

Mikä

Muistiliitto on valtakunnallinen kattojärjestö, joka edistää aivoterveyttä sekä jakaa tietoa ja tukea muistisairauksiin liittyen. Muistiliiton alla toimii useita paikallisyhdistyksiä, jotka tekevät tärkeää työtä ruohonjuuritasolla. Yhdistykset ympäri Suomea tarjoavat vertaistukea sekä toimintaa muistisairaille sekä heidän läheisilleen.

Mitä teimme

Visuaalinen ilme

Muistiliiton visuaalinen ilme uudistettiin. Logo säilyi ennallaan, mutta liiton graafinen ilme päivitettiin värimaailman, typografian sekä graafisten elementtien osalta. Uudistuksen pohjalta tehtiin myös graafinen ohjeistus, joka kokoaa visuaalisen ohjeistuksen yksiin kansiin. Uudistuksen yhteydessä luotiin myös taittopohjat esitteille sekä Canva-pohja sosiaalisen median päivityksille.

Strategiakuvitus

Muistiliiton monisivuinen strategia haluttiin kiteyttää visuaaliseen muotoon, jotta se on helppo esitellä esimerkiksi PowerPoint-esityksissä. Strategiakuvituksesta teetettiin myös juliste, jotta strategia on esillä mahdollisimman havainnollisessa muodossa paikallisyhdistysten arjessa.

  • Brand book
  • Graafinen ohjeisto
  • Kuosi
  • Värimaailma
  • Typografia
  • Kuvamaailma
  • Esitepohjat
  • Somepohjat
  • Kuvitus
  • Strategiakuvitus