Visuaalinen ilme ja brändi

Miltä yrityksesi näyttää? Mitä yrityksestäsi puhutaan, kun et ole itse paikalla?

Brändi, maine ja mielikuvat liittyvät vahvasti yhteen. Brändi on määritelty muun muassa seuraavasti: mitä siitä puhutaan silloin, kun ei itse ole paikalla? Vahva brändi näkyy ja kuuluu omaleimaisella tavalla. Sitä seurataan ja siitä puhutaan.

Visuaalisen identiteetin avulla brändi tulee näkyväksi. Yritykselle, tuotteelle tai palvelulle räätälöidyllä ilmeellä vahvistetaan mielikuvia, jota brändi edustaa.

Kun visuaalinen ilme on luotu, tyyli koostetaan graafiseksi ohjeistoksi, jossa määritellään muun muassa fontit, värit ja visuaalinen tyyli esimerkiksi kuvamaailman osalta. Näin visuaalisessa viestinnässä säilyy yhtenäinen linja viestintämateriaaleista tai viestinnän toteuttajasta riippumatta. Yhdenmukaisuus vahvistaa yrityskuvaa ja lisää brändin tunnistettavuutta.

Visuaalisen ilmeen määrittely tekee viestinnästä myös helpompaa: kun yleiset reunaviivat on tiedossa ja ne on määritelty konkreettisesti, tyyli ei hae jatkuvasti uutta muotoaan ja ilme säilyy tunnistettavana. Johdonmukaisuus luo hallittua kuvaa ulospäin.

 • yritysilme
 • yritysilmeen suunnittelu
 • logosuunnittelu
 • graafinen ohjeistus
 • graafinen ohje
 • brändikäsikirja
 • brand book
 • brändin kirkastus
 • ilmeuudistus
 • visuaalinen ilme
 • graafinen ilme
 • logo
 • logouudistus
 • käyntikortti
 • lomakkeisto
 • kuvasuunnitelma
 • kuvakonsepti
 • valokuvaus
 • video

Työnäytteitä

Manna & Co

Vastuullisuusraportin visuaalinen ilme

NUU Organics

Tuoteperheen visuaalinen ilme

Muistiliitto

Visuaalinen ilme ja strategiakuvitus