Yritys Hyvä ideapakan suunnittelu

Mikä

Yritys Hyvä on lapsille ja nuorille suunnattu monialainen kilpailu, johon voi osallistua ohjatusti tai vapaa-ajalla itsenäisesti. Ideapakka sisältää yrittäjyyskasvatukseen sopivia tehtäviä. Ideapakassa on vaikeusasteeltaan eri tasoisia tehtäviä, jotka soveltuvat esi-ja alkuopetukseen, perusopetukseen, toisen asteen opiskelijoille ja opettajaksi opiskeleville.

Mitä teimme

Vastasimme korttipakan visuaalisesta ilmeestä ja toteutuksesta.

  • visuaalinen ilme
  • Värimaailma
  • Typografia