Työn murros Suomessa -tutkimusraportin ilme

Mikä

CGI on tutkinut työn murrosta ja työn tulevaisuutta Suomessa. Tutkimus on toteutettu haastattelemalla valtakunnallisesti eri aloilla työskenteleviä, 20–65-vuotiaita, vaihtelevissa työrooleissa toimivia ihmisiä. Tutkimus tarkastelee muutosta niin työntekijän kuin työnantajan näkökulmasta. Lopputuloksena on monipuolinen raportti suomalaisesta työelämästä tänä päivänä, sen tulevaisuudesta ja uusista mahdollisuuksista.

Mitä teimme

Vastasimme tutkimusraportin visuaalisen ilmeen suunnittelusta ja toteutuksesta.

  • visuaalinen ilme
  • infografiikka
  • tiedon visualisointi
  • Kuvamaailma
  • julkaisun visuaalinen ilme
  • julkaisu
  • visuaalinen suunnittelu
  • ikonit
  • Esite